Cover modell Sara Christine om russetiden. Grov vold, unge jenter kjøper seg med på rulling med seksuelle tjenester, status og rivalisering.

28.04.2019

- I mine øyne dreier russetiden seg om venner. Det er en tid der man omringes av mange nære venner, og få mange nye venner. Det er en tid for å inkludere de som er litt utenfor, og i min russetid vil jeg skape mange bånd, inkludere alle og generelt skape et samhold. Vi er kun unge en gang, det er viktig at vi koser oss og bruker tiden godt.

Russetiden er noe som mange gleder seg til. En stor feiring med gode venner. Noen tenker
at det til og med kan være en unnskyldning til å ta litt ekstra av. I avisene kan man lese at det oppstår bråk og vold, hva kommer det av tror du, og hva kan man gjøre for å forebygge dette?


- Russetiden har alltid handlet om feiring, det å slå seg litt løs og generelt ha det gøy med venner. Men det er ikke til å legge skjul på at russetiden har blitt en form for kamp for sosial status mellom grupper. For mange russ handler det om å ha de kuleste bussene med fetest anlegg, om å gjøre å ha mest penger og de drøyeste sangene. Mange jobber i flere år for å tjene penger til slike ting. Disse materialistiske godene gjør ofte at man blir ettertraktet av andre russ og yngre ungdom, får mange følgere på instagram og et godt rykte. Dette skaper så klart sjalusi mellom grupper og det er da mange tyr til vold.

Grove voldsepisoder blant russ oppstår oftest blant gutter som føler for å uttrykke sin dominans ovenfor en annen gruppe. Det er ofte to busser som «beefer» om hvem som er den beste, mest populære bussen. Det er ikke et ukjent fenomen med tanke på at siden tidenes morgen har mange gutter brukt vold for å bevise hvem som er «tøffest». Voldsepisoder blant jenter har som oftest en litt mer følsom bakgrunn som f.eks. guttedrama eller venninnesvik og lignende, men det blir sjeldent grov vold ut av dette.

Men en kan jo spørre seg selv, har det egentlig blitt mer vold blant russ nå enn det har vært
tidligere? I følge forskning.no har voldsbruken blant ungdom blitt halvert i løpet av de siste årene. Grunnen til at vold virker så aktuelt for russ nå kan stamme fra det enkle faktumet at vi
lever i en medieverden. Sosiale medier regjerer over de fleste og det kommer ut artikler og innlegg i hytt og pine. Derfor tenker jeg at en grunn til at mange får inntrykket av at russ er mer voldelig nå enn tidligere er fordi det blir mye mer omtalt i media, uten at det er en realitet.

En kan så klart se noen tilfeller av blind vold og mobbing, men vold er som oftest krangling mellom to eller flere parter som blitt tatt til et fysisk nivå. En burde aldri ty til vold for å løse
konflikter, men som jeg tidligere nevnte så ligger det i mange sin natur ettersom at det alltid har
eksistert som en form for å uttrykke styrke, tøffhet og dominans. Det er et godt tegn at ungdom har halvert voldsbruken i forhold til den tidligere generasjonen som viser at vi er på rett vei. Jeg vil anta at streng og detaljert informering av både foreldre, lærere og andre rollemodeller en viktig faktor i en ung persons oppdragelse for å minke voldsbruken, øke kunnskapen om konsekvensene av vold, og generelt sette vold i et negativt lys.

Russebil / russebuss er viktig for mange, hvordan opplever du det sosiale skillet mellom
russebuss og russebil?

-Jeg er selv i en russegruppe med to russebiler, altså en «tvilling-van». Og jeg og min gruppe
har selv ikke opplevd dårlig behandling på grunnlag av at vi har russebiler istedenfor russebuss. I Sarpsborg er det ikke tillatt med russebuss, likevel er det mange enkeltindivider som blir med på
russebusser i f.eks. Fredrikstad eller Halden, men dette minker så klart det negative lyset på russebil blant ungdommene i vår omgangskrets ettersom at vi ikke har stort annet valg.

Jeg og flere andre venninner prøvde å starte en russebuss de første 2 årene av videregående, noe
som ble sett ned på av både politiet, lærere, foreldre og ungdommer på skolen vår. Så vi merket altså at vi ble sett ned på fordi vi startet en russebuss istedenfor å bare kjøpe en russebil, mest sannsynlig fordi de rundt mener at russebuss er mer aktive i voldsepisoder, vandalisme og hærverk.

Jeg kan tenke meg at presset og skammen av å ha russebil istedenfor buss må være mer aktuelt
for ungdommer som bor i de større byene, spesielt Oslo-området. I de store byene er kampen om den sosiale statusen, penger, popularitet o.l. mye mer hyppig og har et større fokus enn i de mindre byene som for eksempel Sarpsborg.

Hva blir høydepunktene i russetiden tror du?

-Jeg har ikke selv opplevd russetiden enda, men noe som var utrolig gøy var da skolen min hadde en russerevy i starten av mars, som russen jobbet med siden starten av 3. videregående. Alle i kullet på tvers av studielinjer ble forent og tvunget til å samarbeide, noe som førte til mange nye vennskap og sterke bånd.

Det var utrolig morsomt å jobbe så hardt med et «show» for å så vise det frem til venner,
familie og andre i området. Annet enn dette så gleder jeg meg veldig mye til å delta på landstreff, være ute med venner, møte nye mennesker og generelt være ungdom.

I nettavisen kan vi lese om politiet som forteller at unge jenter betaler for rulling med russen med seksuelle tjenester, at de finner jenter på 15 - 16 år om bord i russebussene som er blitt skjenket stup fulle og utnyttet. De har ikke penger til å komme seg hjem, og noen blir bare sluppet av i veikanten. Hva vil du si til unge jenter som tenker at det er en god ide`?

- Det er så klart utrolig trist at noen opplever å bli utsatt for slike tilfeller, og det er ikke
riktig at man skal måtte utføre slike tjenester og bli utnyttet for å få «rulleplass». Det er dessverre noe som kan skje. De fleste tilfeller der noe slik oppstår omhandler det en gjeng som bruker bussen og ryktet sitt som et middel for å utnytte unge jenter, noe som er utrolig ekkelt og respektløst ovenfor de som blir utsatt. Det er tydelig at disse guttene er desperate, noe som bare er flaut etter min mening. Jeg har aldri hørt om et slikt tilfelle selv og vet ikke om noen som har opplevd dette. Jeg tror at dette er noe enkelte personer gjør, ikke store gjenger. De personene som gjør det, som er et fåtall, setter altså russen i et dårlig lys. Det er ikke slik at alle russ initierer til seksuelt press, overgrep, skjenking av mindreårige osv., dette er noe enkelte personer gjør som burde tale om hvordan de er som mennesker og ikke hvordan russen er. Aviser og media er glad i å slenge ut utrykk som «russ gjorde ditt og russ gjorde datt» bare av det grunnlaget av at en som tilfeldigvis er russ oppfører seg dårlig, noe som gjør at vi som russ blir sett på som mennesker med dårlige holdninger og verdier. Noe som er langt fra sant! De fleste av oss er ute etter å ha det gøy, feire at 13 års skolegang nærmer seg slutt og være med gode venner.

Men tilfeller der jenter blir skjenket, utnyttet, kastet av busser o.l. kan skje, og det er
ekstremt ubehagelig å tenke på at noen mennesker gjør slik mot andre. Russetiden kan gi enkelte personer et ekstremt ego som gjør at de tror de er verdt mer enn andre. De unge jentene som ønsker å rulle med russen burde være klar over hvilke konsekvenser som kan oppstå.
Russetiden handler om at russen skal feire sammen, til dere yngre jenter: Russetiden deres kommer raskere enn dere vet, og da er det deres tur! Det kan være lurt å vente til den tid kommer. Men så klart, jeg selv var også med på rulling med busser før jeg selv var russ og jeg vet hvor morsomt det kan være. En kan tenke igjennom litt før man takker ja til å rulle med russen, hvilke konsekvenser som kan forekomme og være klar over det verste mulige scenarioet.

Avisene skriver også om at tidligere var ca. halvparten av voldtektene i forbindelse med
russefeiringen begått av personer som ikke var russ. Sikkerheten er forbedret på
arrangementene, men hva kan man gjøre for å bedre sikkerheten på fester i privat regi?

- Dette er et vanskelig spørsmål, men jeg mener at det handler om å passe på seg selv først
og fremst. En fin start er at man burde aldri drikke så mye alkohol at man ikke har kontroll over en situasjon. Litt som jeg svarte på det tidligere spørsmålet så handler det om å tenke igjennom konsekvenser før man begir seg ut på noe. Man kan planlegge en evt. løsning for å unngå havne en i slik situasjon, hva man skal gjøre hvisman havner i en slik situasjon og følge med på faretegn underveis på fester.

Det viktigste er at man tar vare på og passer på seg selv fordi man ikke kan regne med at andre
gjør det. Det tar meg videre til mitt neste tips som er: prøv å passe på de rundt deg. Gå aldri alene et sted, ta heller med en venninne du stoler på eller gå i en gruppe. Ta vare på venninnene/kompisene dine, men også de du ikke kjenner! Dersom man skulle oppdaget en man ikke kjenner som befinner seg i en litt «sketchy» situasjon, hjelp til. Ta grep og gjør noe. Det er bedre å ta en sjanse, og hjelpe en som ikke trenger hjelp, enn det er å ikke hjelpe en som virkelig trenger hjelp.

Hva er det beste med russetiden og hvorfor bør vi fortsette med russetradisjonen?

- I mine øyne dreier russetiden seg om venner. Det er en tid der man omringes av mange nære venner og få mange nye venner. Det er en tid for å inkludere de som er litt utenfor, og i min russetid vil jeg skape mange bånd, inkludere alle og generelt skape et samhold. Vi er kun unge en gang, det er viktig at vi koser oss og bruker tiden godt. Det er mange som gleder seg til
russetiden men det er dessverre slik at det også er mange som gruer seg. I noen sine øyne er russetiden latter, venner og gode minner. For andre kan det være klump i magen, ensomhet og ekskludering. Derfor synes jeg det er viktig at vi som er russ bruker «makten» vår på å gjøre slik at de fleste rundt oss får en russetid fylt med positive minner. Inviter noen som du har lagt merke til at er litt på utsiden til vors, fester, rulling osv. Det betyr mye mer for den personen enn det man tror.

Russefeiring burde fortsette videre fordi dette bringer så mange mennesker sammen! Mennesker blir kjent på tvers av skoler, byer og studielinjer. Man feirer tross alt at man er ferdig med 13 års skolegang, da tenker jeg at russetiden kan være starten på vennskap man kan ha videre i livet.

På instagram har du og gjengen en russeprofil som heter Psycho circus der man kan bli litt kjent med dere og følge dere når russetiden starter, hvem er med der, og hva er sitatet som står nederst i teksten under introduksjons filmen deres på profilen?

- Psycho Circus er jo min russegruppe og vi er en gjeng på 11 jenter! Vi har to russebiler og kaller
oss for en «tvilling-van». Vi er en gruppe med jenter fra både studiespesialisering og idrettslinjen som går på St. Olav, Kalnes og Greåker. Det som er så fint med min gruppe er at alle er god venner som trives utrolig godt sammen. Vi har det alltid morsomt på vors, fest og på helt vanlige chill-kvelder og andre aktiviteter. Det er altså mange gode venninner i en gjeng og vi krangler sjeldent. Navnet vårt «Psycho Circus» stammer fra en sang av «Kiss» fra 2009, som vi har brukt til å lage vårt eget konsept. For oss handler det om at vi er en gjeng med «Psycho» jenter, og fest med oss ligner mye på et «Circus». En kan tolke det slik en vil, men vi synes det var et utrolig kult navn.

Det er slik at vi har en introduksjonsvideo for hver jente i gruppen. Alle får en egen video og
en tekst de andre jentene har skrevet. På bunnen av teksten har vi noe vi kaller «sitat:» som i bunn og grunn er et sitat som minner mest om jenta som blir introdusert og hva hun sier mest. Det er et veldig enkelt konsept, for eksempel er mitt sitat «Victor henter meg», det er fordi jeg er kjent for å være mye med kjæresten min og ja, han henter meg som oftest når jeg er ute med
jentene.


Cover modell for Tamote magasin mai, 2019.

Fantastiske, Sara Christine Olsen  

https://www.instagram.com/sarachristiine/


Fotograf og redaktør:

Thomas Amdahl  

https://www.instagram.com/thomas_amdahl/ 

Nettside: https://www.thomasamdahl.com


Husk å følge Tamote magasin på instagram for de nyeste artiklene

https://www.instagram.com/tamote_magasin/