Det finnes mennesker som har nok penger til å ende verdens sult mange ganger og fortsatt beholde tittelen «rik».

Det finnes mennesker som spiser gjørme siden de ikke har råd til å kjøpe mat.

Møt Nora Haj, 15 år og en engasjert fremtidig politiker og aktivist.

Hva er tre ting du skulle ønske vi kunne forandre på i dag?

- Jeg skulle ønske vi kunne endre på styremåten til mange land med korrupte systemer. Korrupte systemer fører til blant annet: fattigdom, store forskjeller på roller i samfunnet, krig og strid. De grunnleggende menneskerettigheter blir motarbeidet og utnyttet av rike mektige personer. Det er virkelig ødeleggende for samfunnet der dette er hverdagen de lever i.

- Det andre jeg skulle ønsket vi kunne forandre på i dag må nok være det å skape likestilling/ likeverd blant alle individer. Vi er ca 7.5 billioner mennesker på jorden. Ifølge statistikk fra i fjor var indeksen på likestilling i verden 68,6%. Norge skårte 84,2% men i 2015 lå vi på 85%. Vi er heldige som lever i et så likestilt land som Norge men det betyr ikke at vi ikke har mye å jobbe med. Mitt ønske for verden en dag er å få 100% likestilling. Desverre vet jeg at det kan være vanskelig med tanke på problemene vi har i samfunnet i dag. Likestilling er et veldig kontroversielt tema men jeg har håp om at vi kan jobbe med det.

- Det siste jeg skulle ønske vi kunne endre må være fattigdom. Ifølge statistikk fra 2018 lever 767 millioner mennesker i fattigdom. Fattigdom er mangel på livsviktige ressurser som f.eks: mat, penger, hus og sanitære forhold. Det finnes rike og mektige mennesker som har nok penger til å ende verdens sult 11 ganger og fortsatt holde tittelen sin som «rik».

Leste en artikkel om en person fra Haiti som spiser gjørme siden han/hun ikke har råd til å kjøpe en kilo ris. Jeg har selv dratt til fattige strøk i utlandet og sett arbeidene barn fra 4 års alderen jobbe hardt for å hjelpe til å forsørge familien sin. Det er hjerteknusende og virkelig noe jeg håper vi kunne endret i dag.

Hvordan kan vi best engasjere oss og hjelpe til i de tre sakene?

- Det du kan gjøre er å donere penger til organisasjoner til f.eks Rødekors (i Norge og andre land), donere penger på GoFundMe.com, du kan støtte bevegelser som nettopp kjemper for saker du brenner for. Bruk plattformen din. Spre kunnskap og meningene dine, vær aktiv og engasjer deg mer ved å lese deg opp på viktige temaer i dag. Demonstrer, og om du har mulighet til å hjelpe noen som sliter med noe, hjelp dem!

Hva har fått deg til å brenne for rettferdighet, forurensning, likeverd, fattigdom og alle viktige saker vi burde ta tak i?

- Jeg har alltid vært opptatt av sånt helt fra da jeg var liten. Foreldrene mine har tatt inn eller hjulpet flere ukjente og bekjente som sliter både økonomisk, psykisk eller fysisk. Jeg har gode minner fra da jeg var liten, mamma som kjøper mat og gir penger til folk som trenger det mest. Spesielt rundt høytider. Noe som også har åpnet øynene mine for viktige temaer i samfunnet må vell ha vært egne opplevelser. Jeg har brukt det ved å hjelpe meg selv og andre som har opplevd liknede problemer.